Kuşaklar, bireylerin doğduğu zamanda yaşanan genellemeleri ele alarak onları sınıflandırmanın popüler bir yoludur. Dünya yıllar geçtikçe değişiyor ve gelişiyor. Haliyle farklı dönemlerde dünyaya gelen insanların dünyaya olan bakış açıları da farklılıklar gösteriyor. Özellikle yaşanan çocukluk ve ergenlik yılları insanların dünya görüşünde oldukça önemli bir yere sahip. Farklı yaş gruplarının farklı nesiller (kuşaklar) altında incelenmesinin genel sebebi budur. 

12 Mayıs 2023 X Y Z Sesiz Kuşak Hakkında Güncel Bilgiler

Bizler Hangi Kuşağa Aitiz?

Z kuşağı kimlere denir? 1996-2020 yılları arasında doğan kişilere Z kuşağı denilmektedir.

Günümüzde kuşaklar adı altında incelenen başlıklar şu şekilde;

Silent “Sessiz” Kuşak (1925-1945)

Slient Sessiz Kuşak

Kendi isteklerini değil geleneği ön plana  koyan ve birçok toplumsal olaya karşı sessiz kalması öğütlenen kuşaktır. ‘’Sessiz Kuşak’’ adı da tam olarak buradan geliyor. Bu neslin büyük kısmı dedelerimiz ve ninelerimizden oluşuyor.

İkinci dünya savaşı gibi dünyanın seyrini değiştiren önemli olaylara tanıklık eden bu nesil, kanaatkar ve genel olarak otoriteye saygı duyan insanlardan oluşur. Mevcut düzeni olduğu gibi kabullenirler.

Bu nesilde işsizlik oranı günümüz nesillerine oranla daha düşüktür. Buna karşın bu nesilde kadınların yüzde 80-90’lık kısmının çalışmadığını da ekleyelim.

Baby Boomer “Bebek Patlaması” Kuşağı (1946-1960)

The German army marches into Poland September 1939

Baby Boomer yani ‘’Bebek Patlaması’’ ismi, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bebek doğum oranlarındaki artıştan geliyor. Günümüzde bu kuşak artık orta yaşlıdan yaşlı sınıfına geçiş evresinde olduğu için, genç kuşaklarla aralarındaki bakış açılarından ötürü çokça çatışıyorlar. 

Genelde kuralcı ve çalışkan bir yapıya sahipler. Çocuklarının başarı kriteri olarak okullardaki notlarının yüksek olmasını görürler. 

Bir önceki nesle göre daha değişim odaklı olmuşlardır. Dünyayı değiştirme gibi konularda söz sahibidirler. Her ne kadar değişimde söz sahibi olduklarını söylesek de, günümüz teknolojisine yeni yeni adapte olabildiklerini de söylemeliyiz. 

Ortanca kuşak yani X kuşağı 1961-1980 yılları arasında doğan kişilere denilmektedir.

X Kuşağı “Ortanca Kuşak” (1961-1980)

X Kuşağı

Birbirine tamamen zıt ve çatışma halinde olan iki kuşağın arasında kaldığı için ‘’ortanca kuşak’’ olarak da bilinir. Bu jenerasyonun iş sadakati ve çalışkanlığı geçmiş kuşaklar gibi oldukça yüksektir. 

Dünya çapında birçok alanda önemli değişimlere birinci elden şahit olmuş ve hepsine uyum sağlamış olan bir nesildir. Ayrıca önceki nesillere nazaran daha az çocuk yapan bir nesil.

X kuşağında kadınlar erkeklere göre daha eğitimlidir, önceki nesillerde böyle bir şey söz konusu değildi.

Y Kuşağı (1981-1995)

Y Kuşağı

Kendilerini ”Efsane Nesil” olarak nitelendirilen kuşak Y Kuşağı 1981-1995 yılları arasında doğan kişilerdir.

Mensuplarının kendilerini ‘’Efsane Nesil’’ olarak nitelendirdiği kuşaktır. Aslen bu düşüncelerinde haklılar, birçok şeyi en son yaşayan nesil Y Kuşağı’dır. Sokaklarda oynayan son nesil olduklarını söyleyebiliriz. Bunu yaparken teknolojiye ayak uydurmak konusunda da hiçbir zorluk çekmeyen ve tüm alanlara hakim olan belki de tek kuşaktır. 

Y Kuşağı, girişimci düşüncenin toplumun geneline yayılmaya başladığı kuşaktır. Önceki kuşaklara göre daha sorgulayıcı ve otoriteye karşı bir düşünceleri vardır. Büyüklerinden çok, kendi yaşıtlarının düşüncelerine ve görüşlerine önem verirler. 

Eski nesillere göre evlenme oranları ve evlenme yaş ortalamaları oldukça yüksektir. Günümüzde bu yaş ortalaması erkeklerde 27, kadınlarda 23’tür. Aynı zamanda Y kuşağı, en çok dini inanca sahip olmayan (ateist) ve LGBT üyesi insanın bulunduğu kuşaktır.

Z Kuşağı (1996-2020)

Z Kuşağı

‘’Nerede o eski bayramlar, eski çocukluklar’’ lafını çokça duyuyoruz. Bunun sebebi aslen Z kuşağının diğer nesillere göre çok farklı yetişmesinden ötürüdür. Her çeşit teknolojik imkanın içinde doğan bu kuşak, tam olarak öngörülemeyen bir kuşaktır çünkü bazıları hala çocuktur. 

Geleneksellikten uzak ve tamamen uzak, otoriteye karşı çok ters düşüncelidirler. Aynı zamanda Z Kuşağı, en yalnız yaşayacağı öngörülen kuşaktır. Bunun sebebi kendilerini teknolojiye fazla kaptırmaları olarak görülür. 

Sosyal medyayı ve teknolojiyi büyük çoğunluğunun yanlış kullanmasından ötürü, eski nesillere göre dijital okuryazarlıkları biraz aşağı seviyededir. 

Z Kuşağının sonrasını (2020) henüz inceleyemiyoruz, bunun çok geçerli bir sebebi var. Çünkü henüz hepsi, haklarında incelemeler yapılamayacak kadar sevimli birer bebek. 

Z kuşağı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

x y z kuşağı, x y z kuşakları, x y z kuşakları ve özellikleri
x y z kuşağı x y z kuşakları x y z kuşakları ve özellikleri
YouTube video

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir